top of page

LOKACIJA:
Bulevar Patrijarha Pavla bb, Novi Sad

 

Početak izgradnje: decembar 2022.godine

Kraj izgradnje: avgust 2024.godine.

Broj parcele: 8030 KO Novi Sad
 

U ponudi su stanovi od 46m2 do 73m2, kao i parking mesta u suterenskim etažama.

Osnove sa površinama

LOKACIJA:
Ćirila i Metodija 8, Novi Sad


 

bottom of page